Dental Tirana

Protezë mbi 4 Implante

• Mungesë kocke

• Stabilitet më i lartë i protezës dhe komoditet

Çmimi 2000€