Dental Tirana

Protezë mbi 2 Implante

• Humbje e theksuar e kockes

• Mungesa ekonomike

• Për të fiksuar protezën mos të levizi

Çmimi 1300€