Dental Tirana

All on 8 (dhëmbë të fiksuar mbi 8 implante)

• Dhëmbë të fiksuar mbi 8 implante

• Të ngjashëm me dhëmbët natyral

• Funksionalitet dhe estetike maksimale

Çmimi 4500€