Dental Tirana

All on 6 (dhëmbë të fiksuar mbi 6 implante)

• Dhëmbë të fiksuar mbi 6 implante

• Të ngjashëm me dhëmbët natyral

• Funksionalitet dhe estetike maksimale

Çmimi 3600€