Dental Tirana

All on 4 ( dhëmbe të fiksuar mbi 4 implante)

• Dhëmbë të fiksuar mbi 4 implante

• Të ngjashëm me dhëmbët natyral

• Funksionalitet dhe estetike maksimale

Çmimi 2500€